CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

Quan trắc chuyển vị công trình

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI - NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VẠN GIA PHÚC -THE WESTERN CAPITAL

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI - NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VẠN GIA PHÚC -THE WESTERN CAPITAL

Địa điểm:116 Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG PHÚC Giá trị HĐ: 121.880.000 đ
CAO ỐC VĂN PHÒNG

CAO ỐC VĂN PHÒNG

Địa điểm: 28 bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀM CỎ ĐÔNG Giá trị HĐ: 143.470.000 đ